250-1523

הגדה של פסח מצויירת עם באור עברי חדש, התחיה, ירושלים, תרצ"ד 1934, ללא כריכה, כתמים, מודבקת

Passover Haggada, illustrated with new Hebrew interpretation, Hatchia, Jerusalem, 1934, without cover, stains

Start Price: $30