250-2091

שבע סיכות תוצ' ש. קרצ'מר ישראל, שנות ה40-60

Seven pins, S. Kretchner, Israel, 1940's-60's

Start Price: $70