250-2095

שש עשרה סיכות, סמלים, ישראל, שנות ה50-60

Sixteen pins, emblems, Israel, 1950's-60's

Start Price: $120 Sold for: $120