250-2431

סט כלי פליז רקועים, איספהאן פרס, כולל: מגש, קערה גדולה, וזוג קעריות, המאה ה-19

Set of hammered brass artifacts, Isfahan, Persia, comprises: tray, large bowl and two small bowls, 19th C.

Start Price: $200