250-2434

קופסת תכשיטים עבודת אינליי יד אומן פרס-איספהאן

Jewelry box with artisan inlay work, Persia-Isfahan

Start Price: $120