250-2438

בסיס נרגילה ישנה, הודו פגמים וקורוזיה

Old hookah base, India, damagesand corrosion

Start Price: $50