250-2501

אגרטל זכוכית עבודת יד אומן תוצ Muller Freres Luneville, צרפת, דוגמת פרפרים עם שילוב עלי זהב , חתום

Artisan glass vase, by Muiller Freres Luneville, butterfly pattern, marked

Start Price: $1700