251-1001

טופס קבלת תרומה ע"ס 50 פרנק לטובת ק"ק בית אל, ירושלם, שנת תרצ"ט 1939, הדפס באותיות זהב, חתימת רבנים וחותמת

Receipt form for a donation IAO 50 franc to the JNF Beit El, Jerusalem 5699 1939, printed in gold lettering, signatures of Rabbis and stamped

Start Price: $25 Sold for: $65