251-1006

אלבום עם תוויות, בולים, ישראל והעולם, תגי קק"ל, אמצעי תשלום ועוד

Album of stamp labels, Israel and the world, JNF labels, means of payment and more

Start Price: $80 Sold for: $130