251-1015

לוט 6 שטרות האימפריה העותמאנית 20 פיאסטר סדרה H שנת , 1332 (1913), חמישה פיאסטר סדרות 11 - שנת 1332 (1913), K שנת 1331 (1912),), שתים וחצי פיאסטר (3) 1332 (1913)

Lot of 6 Ottoman Empire banknotes: 20 piaster, series H 1332 (1913), 5 piaster serials 11- 1332 (1913), K 1331 (1912), 2.1/2 piaster (3) 1332 (1913)

Start Price: $35 Sold for: $240