251-1016

לוט 7 שטרות האימפריה העותמאנית 20 פיאסטר סדרה C שנת , 1332 (1913), חמישה פיאסטר סדרות 11- שנת 1332 (1913), C שנת 1331 (1912), שתים וחצי פיאסטר (3) 1332 (1913), פיאסטר אחד, 1332 (1913)

Lot of 7 Ottoman Empire banknotes: 20 piaster, series C 1332 (1913), 5 piaster serials 11-1332 (1913), C 1331 (1912), 2. 1/2 piaster (3) 1332 (1913), one piaster 1332 (1913)

Start Price: $40 Sold for: $190