251-1019

לוט 7 שטרות, האימפריה העותמאנית 20 פיאסטר סדרה B, 1332 (1913), חמישה פיאסטר סדרה Q שנת 1332 (1913), סדרה G, שנה 1331 (1912), שתים וחצי פיאסטר 1332 (1913)

Lot of 7 Ottoman Empire banknotes: 20 piaster, series B 1332 (1913), 5 piaster, series Q 1332 (1913), series G 1331 (1912), 2.1/2 piaster, 1332 (1913)

Start Price: $40 Sold for: $180