251-1020

אלבום שטרות, אמצעי תשלום גרמניה, 1914-1924, תקופת האינפלציה הגדולה aus Deutschlands schwrester Zeit-durch Zahlungsmittel

Album of banknotes, means of payment, Germany, during the great inflation period, Aus Deutschlands schwerster Zeit Deutsche Zahlungsmittel 1914-1924

Start Price: $50 Sold for: $100