251-1022

ארבעה גלגלי בולים, גרמניה שנות ה20 (3) ואנגליה (1)

Four stamp wheels, 1920's (3), England (1)

Start Price: $25 Sold for: $25