251-1023

מעטפה שנשלחה בדואר, ביול "One Penny" שחור, AP.10.1841

Envelope sent by post, black "One Penny" stamp, AP 10.1841

Start Price: $90 Sold for: $130