251-1024

בול, רוסיה, 1919, ע"ס רובל אחד לא חתום, הדפסת הערך בצד ימין (לא במרכז), ללא פרפורציה

Stamp, Russia, 1919, IAO 1 rubble, not postmarked, value printed on the right (not center), no perforation

Start Price: $25 Sold for: $25