251-1028

לוט מעטפות מבוילות שנשלחו ל HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) Moehlstr37 Muenchen, סוף שנות ה40 תחילת שנות ה50,

Lot of stamped envelopes sent to HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) Moehlstr37 Muenchen, late 1940's to early 50's

Start Price: $50