251-1029

13 פריטי דואר צרפת, המאה ה19, מבויל, נשלח

13 post of France items, 19th C., stamped, mailed

Start Price: $120