251-1033

מטבע אלומיניום ע"ס 20 מרק, גטו ליצמשטדט (גטו לודז'), 1943

20 Mark aluminum coin, Litzmannstadt, Lodz Ghetto, 1943

Start Price: $25 Sold for: $65