251-1038

שלושה מטבעות נחושת רוסיה הצארית: 5 קופק 1765, שני קופק 1759, חצי קופק 1750 (good)

Three copper coins, Tsarist Russia, 5 kopek 1765, 2 kopek 1759, 1/2 kopek 1750 (good)

Start Price: $50