251-1039

מטבע כסף 900 ע"ס מרק אחד-3.5 גילדן 1 Mark-3.5 Goulden, Prussia 1844, VF

Silver 900 coin, IAO one Mark- 3.5 Gulden, Prussia 1844, VF

Start Price: $40 Sold for: $40