251-1040

שלושה מטבעות נחושת, רוסיה הצארית: 5 קופק 1769, שני קופק 1758, חצי קופק 1731 (good)

Three copper coins, Tsarist Russia, 5 kopek 1769, 2 kopek 1758, 1/2 kopek 1731 (good)

Start Price: $50