251-1041

מטבע כסף ע"ס 4 מרק, שבדיה 1606, מצב VG

Silver coin, IAO 4 Mark, Sweden 1606, VG

Start Price: $40 Sold for: $110