251-1042

אלבום עם מטבעות, צרפת מתחילת עד סוף המאה ה20

Album with coins: France, from the beginning till the end of the 20th century

Start Price: $60 Sold for: $60