251-1043

מטבע כסף ע"ס טאלר, בווריה 1809, מצב VG

Silver Thaler coin, Bavaria, 1809, VG

Start Price: $40