251-1044

שני מטבעות כסף ע"ס Ein Reichs Thaler 1780B, 1785A, Fine-VF
Prussia

Two silver coins IAO Ein Reichs Thaler, 1780B, 1785A, Fine-VFPrussia

Start Price: $60 Sold for: $110