251-1048

מטבע 20 קופקות כסף, רוסיה הצארית, 1785 (במסגרת)

Silver 20 kopek coins, Tsarist Russia, 1788 (framed)

Start Price: $90 Sold for: $90