251-1049

אוסף מטבעות, ישראל וכל העולם בשלושה אלבומים

Coin collection, Israel and the world, in three albums

Start Price: $40 Sold for: $40