251-1052

שש מטבעות כסף, ארצות שונות סה"כ כ-120 גרם

Six silver coins, various countries, 120 gm

Start Price: $120