251-1054

מטבע זהב איסלמי ,כיתוב ערבי

Arabic gold coin

Start Price: $150 Sold for: $220