251-1055

שני אלבומים עם מטבעות: גרמניה 1,2,5 ו-10 פפניג מתחילת המאה העשרים עד שנות ה90

Two albums with coins: Germany 1, 2, 5 and 10 pfennig, from the early 20th C. till the 90's

Start Price: $40 Sold for: $45