251-1058

ארבע מטבעות כסף 900 ע"ס Thaler אוסטריה, M.Theresia 1762, VG with hole 1789 Josef II VG, 1796 Franz II VG 1838 Ferdinand I 1838 XF

Four silver 900 coins, IAO one Thaler, Austria, M. Theresia 1762, VG, with a hole, Josef II 1789, VG, Franz II 1796, VG, Ferdinand I 1838, XF

Start Price: $200