251-1059

לוט 4.5 ק"ג מטבעות כל העולם במחזור ולא במחזור

Lot of 4.5 kg of coins from around the world, in circulation and not in circulation

Start Price: $50 Sold for: $50