251-1060

מטבע זהב אנגלי ע"ס סוברן B.P.1906

English gold coin IAO one sovereign, 1906 B.P.

Start Price: $280 Sold for: $300