251-1062

מטבע זהב אנגלי ע"ס סוברן B.P. 1911

English gold coin IAO one sovereign, 1911 B.P.

Start Price: $280 Sold for: $325