251-1063

אחד עשרה מטבעות, שוויץ ע"ס חמישה ע"ס חמישה פרנק: שלוש 1931B, אחת 1932B, שתים 1935B, שתים 1954B, אחד 1965B, אחד 1966B, כסף 835, 15 גרם, 1968B נחושת-ניקל

Eleven Swiss coins, IAO 5 franks, three B1931, one B1932, two B1935, two B1954, one B1965, one B1966, silver 835, 15 gm, B1968 copper-nickel

Start Price: $50 Sold for: $95