251-1068

מדלית ברונזה Twentieth Anniversary V-E Day עשרים שנה ליום הנצחון (סוף מלחמת העולם השניה) באירופה, עם דיוקנאות הגנרלים Eisenhower, Alexander, Koenig 1939-1945 עיצוב J.P. Jennewein 1965, הוצא ע"י ה U.J.A.

Bronze medal 20th Anniversary VE Day, with portraits of the generals: Eisenhower, Alexander, Koenig 1939-1945, design J.P. Jennewein, issued by the U.J.A

Start Price: $60