251-1073

פלק ברונזה, רוסיה, לזכר הנצחון של צבא רוסיה בהנהגת הצאר פטר ה-I (הגדול), ב Piltava June 27 (July 8) 1709

Bronze plaque, Russia, commemorating the victory of the Russian army under the leadership of Tsar Peter I (the great) Piltava June 27 (July 8) 1709

Start Price: $50