251-1078

לוט תשעה סמלים, תגים של יחידות או"מ ששירתו באזור תאילנד: סמל כומתה, ותג, תגים שלהולנד, אירלנד, ונורווגיה, תג וסמל כומתה כללי, כנפי צניחה קנדה ונוסף

Nine insignias, badges of UN units who served near Thailand, beret insignia, and badge, insignias of the Netherlands, Ireland and Norway, general beret badges, paratrooper wings and another

Start Price: $55