251-1079

לוט סמלים, תגיות וכפתורים של יחי' צבאות ערב: מצרים, ירדן, הרשות הפלשתינאית וכו', ס"ה 25 פריטים

Lot of badges, insignias and buttons of Arab militaries: Egypt, Jordan, the Palestinian Authorities etc., total of 25 items

Start Price: $50 Sold for: $50