251-1084

לוט אותות, דרגות וסמלי צבא ברית המועצות: 3 דרגות חיל הים, 2 אותות, 2 סמלי חיל שריון, 3 דרגות יצוג, ו-4 כפתורים

Lot of military decorations, ranks and badges, Soviet Union: 3 naval corps ranks, 2 decorations, 2 armored corps badges, 3 honorary ranks, and 4 buttons

Start Price: $40