251-1091

תעודת מניה של דבר חברת מניות בע"מ (על שם), 1933

Bearer bond of the Davar stock holding company ltd. (in the name of), 1933

Start Price: $25 Sold for: $300