251-1101

לוט שטרות לירה, 1958-1960 100 ל"י (14), מצבים Good-VF חמישים ל"י (9), מצב good-VG עשר ל"י (37), מצבים good-VG, ל"י אחד (14), מצב good, חצי ל"י (26), מצבים fair-good
בנק ישראל

Lot of banknotes, Israeli pound 1958 1960: 100 IL (14), Good-VF, 5 IL (9) good-VF, 10 IL (37) good-VG, 1 IL(14) good, 1/2 IL (26) fair-goodBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $75