251-1102

סדרת שטרות בנק ישראל 1978-1984 "שקל", כולל: 1,5,10,50,100,500,1000,5000 שקל, מצבים XF-UNC

Series of Bank of Israel banknotes, 1978-1984, "Shekel", including: 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 Shekel, XF-UNC conditions

Start Price: $40 Sold for: $45