251-1103

חלק מסדרת שטרות שקל חדש 1968-1993 ערכים: 1,5,20,100 שקל חדש, מצבים XF-UNC
בנק ישראל

Partial series of New Shekel banknotes, 1986-1993: values: 1, 5, 20, 100 New Shekel, XF-UNC conditionBank of Israel

Start Price: $80