251-1104

ארבעה שטרות 1955, ע"ס 10 לירות ישראליות מצב VF-XF
בנק ישראל

Four 1955 banknotes IAO 10 Israeli pounds, VF-XF conditionsBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $75