251-1106

בול "הנגב", עם שובל (47), לא חתום 26.12.50

"HaNegev" stamp (47), with tab, not postmarked, 26.12.50

Start Price: $60 Sold for: $60