251-1108

אלבום עם מעטפות יום פתיחת סניפי דאר 1951-1954 כולל כפולים

Album with envelopes, inauguration day of post office branches, 1951-54, including duplicates

Start Price: $60 Sold for: $60