251-1110

בול המנורה (59), לא חתום, עם שובל, 27.2.52

The "Menorah" stamp (59), not postmarked, with tab, 27.2.52

Start Price: $60 Sold for: $65