251-1111

לוט מעטפות מבוילות עם חותמת "40 שנה לאיחוד ירושלים"

Lot of stamped covers with stamp and postmarked "40 years to the reunification of Jerusalem"

Start Price: $25